Ako vybaviť hypotéku – časť štvrtá. Výstavba domu

Ako postupovať, keď si chcem vziať hypotéku na výstavbu domu? Môžem si vziať hypotéku, keď ešte nič z domu nestojí? Koľko peňazí mi banka poskytne? Toto sú najčastejšie otázky pri výstavbe domu, pretože, ak ešte nič na pozemku nestojí, nie je čo dať banke do zábezpeky. Ponúkaný postup Vám môže ušetriť veľa starostí a nedorozumení. Nakoniec, ide ako vždy o ušetrené peniaze. 🙂 Pozrime sa krok za krokom ako postupovať, ak máte už kúpený pozemok.

Postavte základy

Ak je stavba postavená tak, že je zrejmé prvé nadzemné podlažie (uvádza sa tiež aj 1,5 m nad zemou), dá sa urobiť na stavbu geometricky plán (ďalej iba GP). Vypracuje ho geodet. Tento geometrický plán má v danej chvíli dva účely. Prvý je rozčlenenie pozemku pod stavbou a pozemok okolo stavby a druhý účel je zakreslenie rodinného domu.

bulldozer-410119_1280

Dajte si urobiť posudok

Po vypracovaní GP je možné dať urobiť aj znalecký posudok na rozostavanú stavbu. Teda posudok na rozostavaný rodinný dom, ktorý bude na budúcu hodnotu domu. Znalec ním vyčísli, aká bude jeho hodnota po dokončení. Preto bude od Vás znalec potrebovať  informácie o materiáloch, čo všetko plánujete použiť na výstavbu a zariadenie domu. To máte už isto premyslené. 🙂

Čo všetko si treba pripraviť pre znalca a pre banku?

 1. stavebné povolenie s vyznačenou pečiatkou nadobudnutia právoplatnosti, 1x originál (dajte si ich urobiť viac, aspoň 3, ešte ho budete potrebovať na iné úkony)
 2. vypracovaný projekt domu
 3. geometrický plán, 2x originál (dajte si ich urobiť aspoň 3x, budete ich ešte potrebovať)

Po vypracovaní posudku znalcom budú v banke od Vás vyžadovať

 1. stavebné povolenie s vyznačenou pečiatkou nadobudnutia právoplatnosti (1x originál), geometrický plán (1x originál)
 2. znalecký posudok zvyčajne 2x a CD 2x originál (dve  vyhotovenia si určite nechajte urobiť pre seba, tiež ich ešte budete neskôr potrebovať)
 3. zvyčajne je potrebný aj list vlastníctva a kópia katastrálnej mapy (originál s kolkom), nie staršie ako 3 mesiace
 4. kúpnu, darovaciu alebo akúkoľvek zmluvu, ktorou ste nadobudli pozemok

Podajte žiadosť o hypotéku – postup 

Po schválení hypotéky je treba  vložiť do katastra nehnuteľností  návrh na vklad záložného práva. Do katastra sa zapisujú v jednom kroku tri údaje:

– záložné právo banky;

– rozčlenenie pozemku, podľa GP;

– zápis rozostavanej stavby na základe znaleckého posudku.

Čo zaniesť na kataster?

Záložné zmluvy, ktoré Vám vypracuje banka a originál stavebného povolenia, geometrického plánu, znaleckého posudku.

K peniazom

Peniaze z hypotéky Vám banka uvoľní zvyčajne do 3 dní, podľa toho si treba naplánovať aj dodávku materiálu.

Čerpanie – teda uvoľňovanie peňazí z hypotéky môže byť rozdelené na 6x. Pri každom čerpaní hypotéky je treba dokladovať účelovosť použitia peňazí. A to dvoma spôsobmi:

A) môžete predkladať faktúry, ktoré ste už zaplatil a banka Vám ich preplatí, alebo banka peniaze pošle priamo na účet podľa faktúry,

B) banka uvoľňuje peniaze na bežný účet, keď ich miniete a chcete ďalšie, dokladujete fotografiami, ako a kde ste predchádzajúce peniaze využili na výstavbu.

K poplatkom

Geometrický plán stojí okolo 300-350 eur, záleží od geodeta

Znalecký posudok približne 200 – 350 eur, záleží od znalca a veľkosti domu

Kataster 66,- eur za vklad záložnej zmluvy

Môže sa stať, že pozemok aj základy domu potrebujete financovať z hypotéky. Je však dôležité vedieť, že banky dnes nezvyknú financovať výstavbu domu na 100%, teda je potrebné vložiť aj vlastné peniaze.

Či už sa len pripravujete na tento proces do budúcna, alebo už začínate, radi Vám s tým pomôžeme.

Neváhajte nás kontaktovať. Celý proces môžeme s Vami naplánovať a vybaviť tak, aby prebehol plynule. Robíme ho častejšie ako vy. 🙂 Ak Vás vybavovanie baví, nemajte obavy, pri výstavbe domu si určite prídete na svoje. 🙂

Informácie v tomto článku sú všeobecné, podľa mojich skúseností a môžu sa meniť v závislosti od konkrétnej banky a klienta.

Jana Chmúrová

Milovníčka nekonvenčných zmien a nových pohľadov s hlavou v oblakoch, nohami na zemi a srdcom na správnom mieste.

Komentáre

  Pridať komentár

  * Nezabudnite na požadované pole