5 najčastejších mýtov o životnom poistení

Životné poistenie má dnes uzatvorené takmer každý. No nie každý ho má uzatvorené tak, aby v prípade choroby alebo úrazu spĺňalo svoju funkciu. Životné poistenie si zakladáme za účelom zabezpečenia seba a rodiny v prípade neočakávaných udalostí, ako sú choroba, úraz, smrť.

V tomto článku poukážeme na omyly, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri uzatváraní životnej poistky. 

  1. mýtus: Som ešte mladý, mne sa nič nestane, do dôchodku mám ďaleko, som zdravý -životné poistenie mi netreba.

Práve v tom, že ste mladý, spočíva Vaša výhoda. Čím skôr sa zabezpečíte, tým zaujímavejšiu čiastku si na dôchodok môžete našetriť. Ďalšia výhoda spočíva v zdraví. Ak sa Vám stane úraz alebo dostanete vážnu chorobu, stanete sa pre poisťovňu nepoistiteľný. Uvediem konkrétny príklad: máte 20 rokov utrpíte vážny úraz a stanete sa invalidným na 50 %, ak sa v 25. rokoch budete chcieť poistiť, zabezpečiť si príjem v prípade dlhodobej pracovnej neschopnosti, poisťovňa Vás už v prípade PN nepoistí. Preto je najvýhodnejšie zabezpečiť sa vtedy, ak ste zdraví a ideálne v mladšom veku. 

  1. mýtus: Výhodnejšie je uzatvoriť životné poistenie na 10 rokov, vybrať si nasporené peniaze a založiť si novú zmluvu.

Takéto životné poistenie neodporúčam. Poďme sa ale pozrieť, čo sa stane keď si uzatvoríte zmluvu na 10 rokov. Mesačne síce ušetríte pár eur na poistnom, no doplatíte si ich, keď si  neskôr uzatvoríte nové poistenie. Uvediem príklad: zmluvu si uzatvoríte vo veku dvadsať rokov a poistíte sa do tridsiatky. V čase kedy bude poistenie končiť, teda v tridsiatke, Vám diagnostikujú vážnu chorobu. Nie je to ojedinelý prípad v našej uponáhľanej dobe. S vekom stúpa riziko civilizačných chorôb, ako aj chorôb, ktoré prináša stres.  Zmluva Vám po uplynutí 10 rokov automaticky zaniká. Ochorenie spôsobí, že sa stanete pre poisťovňu vo veku tridsať rokov nepoistiteľný. V lepšom prípade  budete v horšej rizikovej kategórii, čo znamená, že budete platiť vyššie poistné a to nielen kvôli zdravotnému stavu, ale aj z dôvodu vyššieho veku, prípadne Vás poistia s výlukami. Ak si užuzatvárate životné poistenie, ktoré Vás má chrániť počas aktívneho života,  ideálne je, uzatvoriť ho do dôchodkového veku z dôvodov, ktoré som popísala.

  1. mýtus: Poistenie som si uzatvoril pred rokmi. Môj zdravotný stav sa zhoršil. Znamená to, že budem musieť poisťovni platiť viac?

Nie. Práve pre takéto situácie sa poistenie uzatvára v mladšom veku, keď sme plní vitality. Pri poistení sa vždy vychádza z aktuálneho zdravotného stavu v čase uzatvorenia poistnej zmluvy. Ak sa neskôr zdravotný stav zhorší, výška poistného ostane rovnaká, platiť budete stále rovnakú sumu.

  1. mýtus: Poisťovni zatajím svoj skutočný zdravotný stav, ušetrím tak na poistnom

Poisťovňa si preveruje zdravotný stav poistencov pri vstupe do poistenia a robí tak aj v prípade šetrenia poistenej udalosti, ak takáto nastane. Príklad ako postupuje poisťovňa: Vyžiada si lekársku správu od lekára a porovná dotazník, ktorý ste vyplnili pri vstupe do poistenia. Ak ste zatajili chorobu, lieky alebo akékoľvek iné zdravotné komplikácie, vtedy Vám poisťovňa môže odmietnuť plnenie, môže ho krátiť alebo dokonca zmluvu zruší od počiatku z dôvodu zatajenia dôležitých údajov o zdravotnom stave. Preto vyplňte pravdivo zdravotný dotazník v zmluve, možno to nebude mať na výšku poistného žiadny vplyv, možno budete platiť vyššie poistné za vyššiu rizikovosť, no keď nastane poistná udalosť, budete ju mať riadne vyplatenú.

  1. mýtus: Žiadnu poistku nepotrebujem, peniaze radšej investujem

Rozoberme si tento mýtus na drobné v príklade: mladý muž, ktorý zarába mesačne 500 eur v čistom, nemá zdravotné problémy ani rizikové povolanie. Platí už hypotéku a pripravuje sa na rolu otca v budúcnosti. Kvalitné poistenie vie získať za 25 až 30 eur mesačne. V takomto poistení bude mať poistenú akúkoľvek smrť, smrť úrazom na 10.000 eur, trvalú invaliditu na 20.000 eur, a samozrejme bude mať poistenú aj pracovnú neschopnosť. Tak, aby v prípade neočakávanej udalosti nedostal iba 50 % z platu zo sociálnej poisťovne, ale mal zabezpečený celý svoj mesačný plat.

Ak by chcel tento mladý muž radšej investovať a našetriť si 20 000,- eur, ako zabezpečenie, pre prípad neočakávanej životnej situácie, musel by si po dobu 670 mesiacov, čo je 55 rokov, odkladať 30,- eur mesačne.

Poistenie a investovanie majú iste svoje výhody a zápory a sú v mnohom rozdielne. Jeden z najdôležitejších plusov v prípade poistenia je, že v prípade neočakávaných situácií máte vyplatenú celú poistnú čiastku, bez ohľadu na to koľko ste zaplatili.

Tak ako som spomínala v začiatku tohto článku, poistenie ma dnes skoro každý, no nie každý ho má nastavené správne. Verím, že po prečítaní tohto článku, poznávate aj Vy výhody plynúce zo životného poistenia, ktoré je nastavené tak, aby spĺňalo svoju funkciu ochrany.

Martin Tomčala

Martin vie ako na to. Povzbudzuje a motivuje, je zameraný na výsledky a je motorom tímu www.vybersispravne.sk

Komentáre

    Pridať komentár

    * Nezabudnite na požadované pole